Суды Запорожья удовлетворяют требования вкладчиков в спорах с Фондом гарантирования. «Дробление» депозита не является нарушением гражданского законодательства и не может быть основанием для невыплаты вкладов.

Державний герб України
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2015 року Справа № 808/1718/15 м.ЗапоріжжяЗапорізький окружний адміністративний суд, у складі головуючого судді Нечипуренка О.М., за участю секретаря Резніченко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали адміністративної справи

за позовною заявою ОСОБА_1

до відповідачів: 1. Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» Додусенко Володимира Івановича

2. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про: визнання бездіяльності не правомірною та зобов’язання вчинити певні дії. —

за участі представників сторін:

від позивача — ОСОБА_3 (довіреність № 704 від 14.04.2015)

від відповідача-1 — не прибув

віл відповідача-2 — не прибув

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулась до суду із позовом до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» Додусенко Володимира Івановича та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в якому просила суд:

— визнати протиправною відмову Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» Додусенка Володимира Івановича щодо не включення ОСОБА_1 до Повного переліку вкладників Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

— зобов’язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» Додусенка Володимира Івановича включити дані ОСОБА_1 (паспорт НОМЕР_3, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області 16.10.1999 року, ІПН НОМЕР_2) до Повного переліку вкладників Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

— зобов’язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняти рішення про включення ОСОБА_1 до Загального реєстру вкладників Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО» на підставі Повного переліку вкладників, наданого Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» Додусенком Володимиром Івановичем із здійсненням відповідного відшкодування коштів в межах граничного розміру відшкодування за вкладом ОСОБА_1 (паспорт НОМЕР_3, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області 16.10.1999 року, ІПН НОМЕР_2).

Ухвалою суду від 30.03.2015 відкрито провадження в адміністративній справі, закінчено підготовче провадження та призначений судовий розгляд справи на 16.04.2015.

За клопотанням уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» Додусенко Володимира Івановича (відповідача-1), розгляд справи було відкладено на 23.04.2015.

Відповідно до ст.160 КАС України, 23.04.2015 сторонам проголошено вступну та резолютивну частини постанови та оголошено про час виготовлення постанови у повному обсязі.

На виконання ст. 41 КАС України, в ході судового розгляду здійснювалось повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, а саме: комплексу «Камертон».

Представник позивача в судовому засіданні підтримав позовні вимоги і просив задовольнити їх у повному обсязі. В обґрунтування позовних вимог зазначав, що бездіяльність відповідачів є незаконною та порушує законне право позивача на отримання гарантованої суми вкладу. Зазначив, що бездіяльність та рішення відповідачів щодо не включення до переліку та загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок відповідача 2 є протиправними, оскільки суперечать вимогам Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Представники відповідачів до суду не прибули. Про дату місце та час були повідомлені належним чином.

Представник відповідача-1 направив на адресу суду клопотання про відкладення розгляду справи, яке суд визнав необґрунтованим та відмови у його задоволенні.

Відповідач -2 в судове засідання не прибув. Позов не визнав, про що направив на адресу суду письмові заперечення, згідно яких зауважив на обґрунтованості висновків та правомірності прийнятих рішень, просив у позові відмовити у повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи та документи, надані сторонами додатково, заслухавши представників сторін, суд вважає, позовні вимоги обґрунтованими та такими, що, відповідно, підлягають задоволенню, з наступних підстав:

Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у т.ч. на виконання делегованих повноважень.

Частиною 2 ст. 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України».

Підставами для визнання незаконними (нечинними) актів в судовому порядку та їх скасування є невідповідність їх вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Обов’язковою умовою визнання акта недійсним (його скасування) є також порушення у зв’язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів фізичної особи, підприємства чи організації — позивача у справі.

Як вбачається з матеріалів справи, 15.09.2014 між позивачем та ПАТ «Банк Камбіо» було укладено договір №ЗФ-05/1398 строкового банківського вкладу (депозиту) «Classic» в іноземній валюті, зі сплати процентів наприкінці строку без права поповнення. Відповідно до зазначеного договору банк зобов’язався прийняти від позивача грошову суму в розмірі 14000,00 доларів США та відкрити вкладний (депозитний) рахунок — НОМЕР_4. Строк розміщення вкладу складає 93 дні з 15.09.2014 по 17.12.2014. Процентна ставка складає 5%.

15.09.2014, на виконання умов зазначеного договору, позивачем було перераховано кошти в розмірі 14000,00 доларів США до відділення ПАТ «Банк Камбіо», що підтверджується платіжним дорученням в іноземній валюті від 15.09.2014 №1. Також, факт перерахування зазначених коштів на рахунок відділення ПАТ «Банк Камбіо» підтверджується випискою по особовому рахунку НОМЕР_4.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 04.12.2014 №782 «Про віднесення ПАТ «Банк Камбіо» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією відповідача 2 04.12.2014 було прийнято рішення №140 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк Камбіо» та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк Камбіо».

На підставі постанови Правління Національного банку України від 27.02.2015 №144 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» виконавчою дирекцією відповідача 2 02.03.2015 прийнято рішення №46 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Банк Камбіо» та призначення уповноваженої особи.

Уповноваженою особою відповідача 2 було призначено відповідача 1.

У зв’язку з прийняттям виконавчою дирекцією відповідача 2 02.03.2015 № 46 рішення про початок ліквідації ПАТ «Банк Камбіо» відповідач 2 з 06.03.2015 розпочав виплати коштів вкладникам даного банку. Для отримання коштів вкладники ПАТ «Банк Камбіо» з 06.03.2015 по 17.04.2015 включно могли звертатись до установ банку-агента відповідача 2 -ПАТ «Укрінбанк».

14.03.2015 позивач, як вкладник ПАТ «Банк Камбіо», у зв’язку з його ліквідацією, звернулася до ПАТ «Укрінбанк» за реєстрацією та визначенням дати для отримання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладом за рахунок відповідача 2.

Довідкою від 27.03.2014 ПАТ «Укрінбанк» повідомив, що станом на 27.03.2015, згідно Реєстру виплат по банку ПАТ «Банк Камбіо», виплати на ім’я позивача не значаться.

Вважаючи протиправними бездіяльність та рішення відповідачів щодо не включення позивача до переліку та загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок відповідача 2, позивач звернувся до суду із цим позовом.

Надаючи правову оцінку обставинам справи, суд виходить з приписів ч. 3 ст. 2 КАС України, відповідно до яких, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, адміністративні суди перевіряють: чи прийняті (вчинені) вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; використанням повноважень з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії): безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно з ч. 1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначаються повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків встановлюються Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 №4452 (далі — Закон №4452).

Відповідно до ст. 2 Закону №4452 банк-агент — банк, через який Фонд здійснює виплату гарантованої суми відшкодування за вкладами відповідно до цього Закону;

виведення неплатоспроможного банку з ринку — заходи, які здійснює Фонд стосовно банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, щодо виведення його з ринку одним із способів, визначених статтею 39 цього Закону;

вклад — кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти;

вкладник — фізична особа (крім фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката;

ліквідація банку — процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства;

неплатоспроможний банк — банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

приймаючий банк — банк, який не належить до категорії проблемного або неплатоспроможного та який у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку приймає від неплатоспроможного банку частину або всі активи та зобов’язання;

реєстр учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — реєстр учасників Фонду) — реєстр, який ведеться Фондом та містить відомості про участь банку в системі обов’язкового гарантування вкладів фізичних осіб;

уповноважена особа Фонду — працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених цим Законом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку.

Судом встановлено, що 15.09.2014 позивачем з ПАТ «Банк Камбіо» було укладено договір №ЗФ-05/1398 строкового банківського вкладу (депозиту) «Classic» в іноземній валюті, зі сплати процентів наприкінці строку без права поповнення, на виконання якого було перераховано кошти в розмірі 14000,00 доларів США, що підтверджується платіжним дорученням в іноземній валюті від 15.09.2014 №1 та випискою по особовому рахунку позивача.

Отже, позивач зробивши вклад до ПАТ «Банк Камбіо» набув статусу вкладника ПАТ «Банк Камбіо», в розумінні ст. 2 Закону №4452.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону №4452 Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.

За приписами ч. 1, 2 Закону №4452 основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.

На виконання свого основного завдання Фонд у порядку, передбаченому цим Законом, здійснює, серед іншого, такі функції: веде реєстр учасників Фонду; здійснює заходи щодо організації виплат відшкодувань за вкладами в разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно ч. 3 ст. 12 Закону №4452 виконавча дирекція Фонду має такі повноваження у сфері забезпечення відшкодування коштів за вкладами:

1) визначає порядок ведення реєстру учасників Фонду;

2) визначає порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами відповідно до розділу V цього Закону;

3) визначає порядок ведення банками бази даних про вкладників та ведення Фондом відповідної узагальненої бази даних;

4) приймає рішення про відшкодування коштів за вкладами у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

5) затверджує порядок визначення банків-агентів та визначає на підставі цього порядку банків-агентів.

Судом встановлено, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 27.02.2015 №144 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» виконавчою дирекцією відповідача 2 02.03.2015 прийнято рішення №46 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Банк Камбіо» та призначення уповноваженої особи. Уповноваженою особою відповідача 2 було призначено відповідача 1. Приймаючим банком (банком-агентом) відповідача 2 було визначено ПАТ «Укрінбанк».

У зв’язку з прийняттям виконавчою дирекцією відповідача 2 02.03.2015 № 46 рішення про початок ліквідації ПАТ «Банк Камбіо» відповідач 2 з 06.03.2015 розпочав виплати коштів вкладникам даного банку. Для отримання коштів вкладники ПАТ «Банк Камбіо» з 06.03.2015 по 17.04.2015 включно могли звертатись до установ банку-агента відповідача 2 -ПАТ «Укрінбанк».

За приписами ст. 26 Закону №4452 Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Фонд не відшкодовує кошти:

1) передані банку в довірче управління;

2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;

4) розміщені на вклад у банку особою, яка була членом спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, якщо з дня її звільнення з посади до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;

5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб’єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;

6) розміщені на вклад власником істотної участі банку;

7) розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку;

8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;

9) за вкладами у філіях іноземних банків;

10) за вкладами у банківських металах.

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 цього Закону.

Отже, позивач як вкладник ПАТ «Банк Камбіо», після прийняття рішення від 02.03.2015 №46 про ліквідацію зазначеного банку набув право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів відповідача 2 в межах граничного розміру відшкодування коштів.

Оскільки позивач є вкладником ПАТ «Банк Камбіо», що ліквідується, відповідач 2 зобов’язаний відшкодувати кошти в розмірі вкладу позивача, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення банку з ринку.

Суд зазначає, що ст. 26 Закону №4452 визначає вичерпний перелік випадків коли Фонд не відшкодовує кошти, проте відповідачами не надано жодного доказу того, що випадки зазначені в переліку розповсюджуються на позивача.

Статтею 27 Закону №4452 встановлено порядок визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами.

Згідно зазначеної статті уповноважена особа Фонду складає перелік вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню.

Уповноважена особа Фонду зазначає у переліку вкладників суму відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів. Нарахування процентів за вкладами припиняється з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація про вкладника в переліку вкладників має забезпечувати його ідентифікацію відповідно до законодавства.

Протягом шести днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників. Фонд публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам у газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Отже, згідно вимог зазначеної норми Закону №4452 відповідач 1 станом на день отримання рішення про ліквідацію банку ПАТ «Банк Камбіо» мав сформувати повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок відповідача 2, включивши до нього позивача, що є вкладником ПАТ «Банк Камбіо» та визначити суми, що підлягають відшкодуванню.

Судом встановлено, що відповідачем 1 після отримання рішення про ліквідацію банку ПАТ «Банк Камбіо» було сформовано перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок відповідача 2.

Проте, в порушення вимог Закону №4452 відповідачем 1 до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок відповідача 2 не було включено позивача, що є вкладником ПАТ «Банк Камбіо», відповідно до договору від 15.09.2014 №ЗФ-05/1398.

Судом встановлено, що відповідно до наданого відповідачем 1 переліку вкладників, виконавча дирекція відповідача 2 затвердила реєстр вкладників для здійснення виплат.

Суд зазначає, що у зв’язку з неправомірними діями відповідача 1 щодо не включення позивача до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, відповідачем 2 було затверджено реєстр вкладників для здійснення виплат, в якому був відсутній вкладник — позивач.

Відповідно до ст. 28 Закону №4452 Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам, їх представникам та спадкоємцям у національній валюті України в готівковій або безготівковій формі не пізніше семи днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування через банки-агенти.

Фонд не пізніше ніж за 30 днів до закінчення визначеного цим Законом строку ліквідації банку публікує оголошення в газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет про завершення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування.

З наявної на офіційному сайті відповідача 2 інформації вбачається, що протягом 30 робочих днів з дня початку виплат вкладник може отримати свої кошти в межах гарантованої суми відшкодування безпосередньо у відділеннях банка-агента. Після закінчення зазначеного терміну виплати гарантованої суми відшкодування відбуватимуться за результатом розгляду індивідуальних письмових звернень вкладників (заяв) до відповідача 2.

Судом встановлено, що позивач, як вкладник ПАТ «Банк Камбіо», у зв’язку з його ліквідацією, звертався до ПАТ «Укрінбанк» за реєстрацією та визначенням дати для отримання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладом за рахунок відповідача 2, проте його було повідомлено, що згідно Реєстру виплат по банку ПАТ «Банк Камбіо», виплати на ім’я позивача не значаться.

Отже, неправомірні та безпідставні дії відповідача 1 щодо не включення позивача до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів, призвели до не включення позивача до реєстру вкладників для здійснення виплат та, як наслідок, надання довідки вищезазначеного змісту банком-агентом ПАТ «Укрінбанк».

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги в частині визнання протиправною відмови відповідача 1 щодо не включення позивача до повного переліку вкладників ПАТ «Банк Камбіо», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок відповідача 2, зобов’язання відповідача 1 включити позивача до повного переліку вкладників ПАТ «Банк Камбіо», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок відповідача 2 та зобов’язання відповідача 2 прийняти рішення про включення позивача до Загального реєстру вкладників ПАТ «Банк Камбіо» на підставі повного переліку вкладників ПАТ «Банк Камбіо», наданого відповідачем 1, підлягають задоволенню.

Стосовно вимоги позивача про зобов’язання відповідача 2 здійснити відшкодування коштів в межах граничного розміру відшкодування за вкладом позивача, суд зазначає наступне.

Позивач не був включений до переліку вкладників, у зв’язку із чим відповідач 2 не міг здійснювати процедури по виплаті відшкодування. Отже, зазначена позовна вимога є передчасною, оскільки у позивача та відповідача 2 відсутній спір з даного питання.

Відтак, у задоволенні вимоги позивача щодо зобов’язання відповідача 2 здійснити відшкодування коштів в межах граничного розміру відшкодування за вкладом позивача слід відмовити.

З урахуванням вище викладеного, суд доходить висновку про необхідність часткового задоволення вимог позивача, а саме в наведеній вище частині.

Згідно із ч. 1 ст. 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 2, 4, 7-12, 14, 86, 158-163 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов ОСОБА_1 задовольнити у повному обсязі.

Визнати протиправною відмову Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» Додусенко Володимира Івановича щодо не включення позивача до повного переліку вкладників Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зобов’язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» Додусенко Володимира Івановича включити позивача до повного переліку вкладників Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зобов’язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняти рішення про включення позивача до Загального реєстру вкладників Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» на підставі повного переліку вкладників Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо», наданого Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» Додусенко Володимиром Івановичем.

Стягнути з Державного бюджету України на користь ОСОБА_1 суму сплаченого судового збору у розмірі 73,08 грн. (сімдесят три гривні 08 коп.).

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлені строки. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 КАС України, або прийняття постанови у письмовому провадженні — з дня отримання копії постанови, апеляційної скарги з подачею її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції

Постанова в повному обсязі у відповідності до вимог ст. 160 КАС України оформлена і підписана 12.05.2015.

Суддя О.М. Нечипуренко
Державний герб України
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2015 року Справа № 808/1712/15 м.Запоріжжя

Запорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого — судді Сацького Р.В., розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовною заявою: ОСОБА_1

до відповідачів:

1. Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» Додусенко Володимира Івановича

2. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про: визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

До Запорізького окружного адміністративного суду надійшла позовна заява ОСОБА_1 до відповідачів 1. Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» Додусенко Володимира Івановича, 2. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в якій позивач просить суд:

— визнати протиправною відмову Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» ОСОБА_2 щодо не включення ОСОБА_1 до Повного переліку вкладників Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

— зобов’язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» ОСОБА_2 включити дані ОСОБА_1 (НОМЕР_1, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області 16.10.1999, ІПН НОМЕР_2) до Повного переліку вкладників Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

— зобов’язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняти рішення про включення ОСОБА_1 до Загального реєстру вкладників Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО» на підставі Повного переліку вкладників, наданого Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» Додусенком Володимиром Івановичем із здійсненням відповідного відшкодування коштів в межах граничного розміру відшкодування за вкладом ОСОБА_1 (НОМЕР_1, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області 16.10.1999, ІПН НОМЕР_2).

Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що бездіяльність відповідачів є незаконною та порушує законне право позивача на отримання гарантованої суми вкладу. Зазначив, що бездіяльність та рішення відповідачів щодо не включення до переліку та загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок відповідача 2 є протиправними, оскільки суперечать вимогам Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

У судове засідання, призначене на 26.05.2015, представники сторін, належним чином повідомлених про дату, час та місце судового засідання, не прибули.

Від представника позивача до суду надійшла заява про розгляд справи за її відсутності, на задоволенні позовних вимог наполягає.

Відповідач 1 надіслав заперечення, в яких пояснив, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 04.12.2014 №782 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування 04.12.2014 прийнято рішення №140 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «БАНК КАМБІО» та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування на тимчасову адміністрацію в ПАТ «БАНК КАМБІО». На підставі постанови Правління Національного банку України від 27.02.2015 №144 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КАМБІО» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 02.03.2015 прийнято рішення №46 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «БАНК КАМБІО» та призначення уповноваженої особи. Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» призначено Додусенка В.І.

У переданому Уповноваженою особою переліку вкладників ПАТ «БАНК КАМБІО» інформація про Позивача відсутня, в зв’язку з чим дані про Позивача не могли бути враховані при складанні Загального реєстру. У Фонду гарантування відсутні будь-які первинні документи по вкладникам і тому при складанні Загального реєстру використовуються виключно інформація, що наявна в переданому Уповноваженою особою Переліку вкладників. Законодавство не покладає обов’язок на Фонд гарантування враховувати під час складання Загального реєстру інші документи, окрім Переліку вкладників. Фонд гарантування не володів і не повинен був володіти жодною додатковою інформацією про Позивача, окрім тієї, що міститься в Переліку вкладників.

Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб просить суд відмовити в задоволені позову повністю.

Від відповідача 2 надійшли заперечення на позовну заяву, в яких зазначено, що Наказом уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО» від 27.02.2015 №171, на підставі пункту 3 частини другої та пункту 2 частини третьої статті 37 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Методичних рекомендацій стосовно процедури тимчасового обмеження уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію у неплатоспроможному банку банківських операцій щодо виплати коштів вкладникам, затвердженої протоколом виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 10.02.2015 № 036/15 було тимчасово обмежено здійснення Публічним акціонерним товариством «БАНК КАМБІО» на час тимчасової адміністрації банківських операцій щодо виплат коштів вкладникам за рахунками вкладників. Результати роботи комісії було оформлено Протоколом від 27.02.2015. Під час перевірки комісією було встановлено, що кошти на рахунок, відкритий на ім’я Позивача, надійшли внаслідок так званого «дроблення» великого депозиту іншого клієнта. Наведене встановлено з наступного. На ім’я позивача у Публічному акціонерному товаристві «БАНК КАМБІО» було відкрито рахунок НОМЕР_3 у валюті — долари США. 15.09.2014 грошові кошти в сумі 11 759,00,00 дол. США на цей рахунок надійшли з рахунку НОМЕР_3 у валюті — долари США, іншої фізичної особи ОСОБА_3 з призначенням платежу «Перерахування к4оштів на поточний рахунок згідно п/доручення № 4 від 15.09.2014».

Зазначена операція з перерахування грошових коштів з рахунку фізичної особи ОСОБА_3 на рахунок Позивача суперечить Постанові Правління Національного банку України №365 від 16.09.2013 «Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України», оскільки безготівкове перерахування грошових коштів в іноземній валюті можливе лише з інших власних рахунків або шляхом внесення грошових коштів у касу банку, чого не відбувалось та підтверджується матеріалами справи, зокрема платіжним дорученням № 307_27 від 15.09.2014. Згідно виписки/особового рахунку за 15.09.2014 фізичної особи ОСОБА_3, на депозитному рахунку останньої знаходилось 53 759,00 доларів США, які були перераховані на депозитні рахунки інших осіб, тобто були роздроблені. 27.02.2015 на підставі Протоколу засідання Комісії Уповноваженою особою було прийнято рішення щодо тимчасового блокування коштів за рахунками фізичних осіб-вкладників ПАТ «БАНК КАМБІО» згідно переліку, та блокування у файлах «Б» та «2» Узагальненої бази даних Фонду гарантування. Після чого відділ організації виплат Фонду відобразив блокування у файлах «О» та «2» Узагальненої бази даних Фонду гарантування відповідно до інформації, наданої Уповноваженою особою.

Крім того, зареєстровано кримінальне провадження № 22015000000000082 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «БАНК КАМБІО» злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням МВС України в м. Києві. За таких обставин, дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО» Додусенко Володимира Івановича, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо не включення Позивача до переліку вкладників, які мають право на отримання відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб є обґрунтованими.

Відповідно до ч. 4 ст. 122 КАС України особа, яка бере участь у справі, має право заявити клопотання про розгляд справи за її відсутності.

За змістом ч. 4 ст. 128 КАС України у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин або без повідомлення ним про причини неприбуття розгляд справи не відкладається і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

За таких обставин суд дійшов висновку щодо можливості розгляду справи за відсутності представників сторін на підставі наявних у справі матеріалів.

Враховуючи неявку у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, суд керуючись ч. 1 ст. 41 КАС України не здійснював фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Суд, розглянувши матеріали і з’ясувавши обставини адміністративної справи, дослідивши наявні у справі докази у їх сукупності, встановив, що 15.09.2014 між позивачем та ПАТ «БАНК КАМБІО» було укладено договір №ЗФ-05/1407 строкового банківського вкладу (депозиту) «Classic» в іноземній валюті, зі сплати процентів наприкінці строку без права поповнення. Відповідно до зазначеного договору банк зобов’язався прийняти від позивача грошову суму в розмірі 11 759,00 доларів США та відкрити вкладний (депозитний) рахунок — НОМЕР_3. Строк розміщення вкладу складає 93 дні з 15.09.2014 по 17.12.2014. Процентна ставка складає 5%.

15.09.2014, на виконання умов зазначеного договору, позивачем було перераховано кошти в розмірі 11 759,00 доларів США до відділення ПАТ «БАНК КАМБІО», що підтверджується платіжним дорученням в іноземній валюті від 15.09.2014 №1. Також, факт перерахування зазначених коштів на рахунок відділення ПАТ «БАНК КАМБІО» підтверджується випискою по особовому рахунку НОМЕР_3.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 04.12.2014 №782 «Про віднесення ПАТ «БАНК КАМБІО» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією відповідача 2 04.12.2014 було прийнято рішення №140 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «БАНК КАМБІО» та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування на тимчасову адміністрацію ПАТ «БАНК КАМБІО».

На підставі постанови Правління Національного банку України від 27.02.2015 №144 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» виконавчою дирекцією відповідача 2 02.03.2015 прийнято рішення №46 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «БАНК КАМБІО» та призначення уповноваженої особи.

Уповноваженою особою відповідача 2 призначено відповідача 1.

У зв’язку з прийняттям виконавчою дирекцією відповідача-2 02.03.2015 № 46 рішення про початок ліквідації ПАТ «БАНК КАМБІО» відповідач-2 з 06.03.2015 розпочав виплати коштів вкладникам даного банку. Для отримання коштів вкладники ПАТ «БАНК КАМБІО» з 06.03.2015 по 17.04.2015 включно могли звертатись до установ банку-агента відповідача 2 -ПАТ «Укрінбанк».

14.03.2015 позивач, як вкладник ПАТ «БАНК КАМБІО», у зв’язку з його ліквідацією, звернулася до ПАТ «Укрінбанк» за реєстрацією та визначенням дати для отримання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладом за рахунок відповідача-2.

Довідкою від 27.03.2014 ПАТ «Укрінбанк» повідомив, що станом на 27.03.2015, згідно Реєстру виплат по банку ПАТ «БАНК КАМБІО», виплати на ім’я позивача не значаться.

Вважаючи протиправними бездіяльність та рішення відповідачів щодо не включення позивача до переліку та загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок відповідача 2, позивач звернувся до суду із цим позовом.

Надаючи правову оцінку обставинам справи, суд виходить з приписів ч. 3 ст. 2 КАС України, відповідно до яких, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, адміністративні суди перевіряють: чи прийняті (вчинені) вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; використанням повноважень з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії): безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно з ч. 1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначаються повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків встановлюються Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 №4452 (далі — Закон №4452).

Відповідно до ст. 2 Закону №4452 банк-агент — банк, через який Фонд здійснює виплату гарантованої суми відшкодування за вкладами відповідно до цього Закону;

виведення неплатоспроможного банку з ринку — заходи, які здійснює Фонд стосовно банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, щодо виведення його з ринку одним із способів, визначених статтею 39 цього Закону;

вклад — кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти;

вкладник — фізична особа (крім фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката;

ліквідація банку — процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства;

неплатоспроможний банк — банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

приймаючий банк — банк, який не належить до категорії проблемного або неплатоспроможного та який у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку приймає від неплатоспроможного банку частину або всі активи та зобов’язання;

реєстр учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — реєстр учасників Фонду) — реєстр, який ведеться Фондом та містить відомості про участь банку в системі обов’язкового гарантування вкладів фізичних осіб;

уповноважена особа Фонду — працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених цим Законом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку.

Судом встановлено, що 15.09.2014 позивачем з ПАТ «БАНК КАМБІО» укладено договір №ЗФ-05/1407 строкового банківського вкладу (депозиту) «Classic» в іноземній валюті, зі сплати процентів наприкінці строку без права поповнення, на виконання якого було перераховано кошти в розмірі 11 759,00 доларів США, що підтверджується платіжним дорученням в іноземній валюті від 15.09.2014 №1 та випискою по особовому рахунку позивача.

Отже, позивач зробивши вклад до ПАТ «БАНК КАМБІО» набув статусу вкладника ПАТ «БАНК КАМБІО», в розумінні ст. 2 Закону №4452.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону №4452 Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.

За приписами ч. 1, 2 Закону №4452 основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.

На виконання свого основного завдання Фонд у порядку, передбаченому цим Законом, здійснює, серед іншого, такі функції: веде реєстр учасників Фонду; здійснює заходи щодо організації виплат відшкодувань за вкладами в разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно ч. 3 ст. 12 Закону №4452 виконавча дирекція Фонду має такі повноваження у сфері забезпечення відшкодування коштів за вкладами:

1) визначає порядок ведення реєстру учасників Фонду;

2) визначає порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами відповідно до розділу V цього Закону;

3) визначає порядок ведення банками бази даних про вкладників та ведення Фондом відповідної узагальненої бази даних;

4) приймає рішення про відшкодування коштів за вкладами у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

5) затверджує порядок визначення банків-агентів та визначає на підставі цього порядку банків-агентів.

Судом встановлено, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 27.02.2015 №144 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» виконавчою дирекцією відповідача 2 02.03.2015 прийнято рішення №46 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «БАНК КАМБІО» та призначення уповноваженої особи. Уповноваженою особою відповідача 2 призначено відповідача 1. Приймаючим банком (банком-агентом) відповідача 2 визначено ПАТ «Укрінбанк».

У зв’язку з прийняттям виконавчою дирекцією відповідача 2 02.03.2015 № 46 рішення про початок ліквідації ПАТ «БАНК КАМБІО» відповідач 2 з 06.03.2015 розпочав виплати коштів вкладникам даного банку. Для отримання коштів вкладники ПАТ «БАНК КАМБІО» з 06.03.2015 по 17.04.2015 включно могли звертатись до установ банку-агента відповідача 2 -ПАТ «Укрінбанк».

За приписами ст. 26 Закону №4452 Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Фонд не відшкодовує кошти:

1) передані банку в довірче управління;

2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;

4) розміщені на вклад у банку особою, яка була членом спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, якщо з дня її звільнення з посади до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;

5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб’єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;

6) розміщені на вклад власником істотної участі банку;

7) розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку;

8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;

9) за вкладами у філіях іноземних банків;

10) за вкладами у банківських металах.

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 цього Закону.

Отже, позивач як вкладник ПАТ «БАНК КАМБІО», після прийняття рішення від 02.03.2015 №46 про ліквідацію зазначеного банку набув право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів відповідача 2 в межах граничного розміру відшкодування коштів.

Оскільки позивач є вкладником ПАТ «БАНК КАМБІО», що ліквідується, відповідач 2 зобов’язаний відшкодувати кошти в розмірі вкладу позивача, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення банку з ринку.

Суд зазначає, що ст. 26 Закону №4452 визначає вичерпний перелік випадків коли Фонд не відшкодовує кошти, проте відповідачами не надано жодного доказу того, що випадки зазначені в переліку розповсюджуються на позивача.

Статтею 27 Закону №4452 встановлено порядок визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами.

Згідно зазначеної статті уповноважена особа Фонду складає перелік вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню.

Уповноважена особа Фонду зазначає у переліку вкладників суму відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів. Нарахування процентів за вкладами припиняється з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація про вкладника в переліку вкладників має забезпечувати його ідентифікацію відповідно до законодавства.

Протягом шести днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників. Фонд публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам у газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Отже, згідно вимог зазначеної норми Закону №4452 відповідач 1 станом на день отримання рішення про ліквідацію банку ПАТ «БАНК КАМБІО» мав сформувати повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок відповідача 2, включивши до нього позивача, що є вкладником ПАТ «БАНК КАМБІО» та визначити суми, що підлягають відшкодуванню.

Судом встановлено, що відповідачем 1 після отримання рішення про ліквідацію банку ПАТ «БАНК КАМБІО» сформовано перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок відповідача 2.

Проте, в порушення вимог Закону №4452 відповідачем 1 до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок відповідача 2 не було включено позивача, що є вкладником ПАТ «БАНК КАМБІО», відповідно до договору від 15.09.2014 №ЗФ-05/1407.

Судом встановлено, що відповідно до наданого відповідачем 1 переліку вкладників, виконавча дирекція відповідача 2 затвердила реєстр вкладників для здійснення виплат.

Суд зазначає, що у зв’язку з неправомірними діями відповідача 1 щодо не включення позивача до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, відповідачем 2 було затверджено реєстр вкладників для здійснення виплат, в якому був відсутній вкладник — позивач.

Відповідно до ст. 28 Закону №4452 Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам, їх представникам та спадкоємцям у національній валюті України в готівковій або безготівковій формі не пізніше семи днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування через банки-агенти.

Фонд не пізніше ніж за 30 днів до закінчення визначеного цим Законом строку ліквідації банку публікує оголошення в газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет про завершення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування.

З наявної на офіційному сайті відповідача 2 інформації встановлено, що протягом 30 робочих днів з дня початку виплат вкладник може отримати свої кошти в межах гарантованої суми відшкодування безпосередньо у відділеннях банка-агента. Після закінчення зазначеного терміну виплати гарантованої суми відшкодування відбуватимуться за результатом розгляду індивідуальних письмових звернень вкладників (заяв) до відповідача 2.

Судом встановлено, що позивач, як вкладник ПАТ «БАНК КАМБІО», у зв’язку з його ліквідацією, звертався до ПАТ «Укрінбанк» за реєстрацією та визначенням дати для отримання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладом за рахунок відповідача 2, проте його було повідомлено, що згідно Реєстру виплат по банку ПАТ «БАНК КАМБІО», виплати на ім’я позивача не значаться.

Отже, неправомірні та безпідставні дії відповідача 1 щодо не включення позивача до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів, призвели до не включення позивача до реєстру вкладників для здійснення виплат та, як наслідок, надання довідки зазначеного змісту банком-агентом ПАТ «Укрінбанк».

Суд дійшов висновку, що позовні вимоги в частині визнання протиправною відмови відповідача 1 щодо не включення позивача до повного переліку вкладників ПАТ «БАНК КАМБІО», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок відповідача 2, зобов’язання відповідача 1 включити позивача до повного переліку вкладників ПАТ «БАНК КАМБІО», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок відповідача 2 та зобов’язання відповідача 2 прийняти рішення про включення позивача до Загального реєстру вкладників ПАТ «БАНК КАМБІО» на підставі повного переліку вкладників ПАТ «БАНК КАМБІО», наданого відповідачем 1, підлягають задоволенню.

Стосовно вимоги позивача про зобов’язання відповідача 2 здійснити відшкодування коштів в межах граничного розміру відшкодування за вкладом позивача, суд зазначає наступне.

Позивач не був включений до переліку вкладників, у зв’язку із чим відповідач 2 не міг здійснювати процедури по виплаті відшкодування. Отже, зазначена позовна вимога є передчасною, оскільки у позивача та відповідача 2 відсутній спір з даного питання.

Відтак, у задоволенні вимоги позивача щодо зобов’язання відповідача 2 здійснити відшкодування коштів в межах граничного розміру відшкодування за вкладом позивача слід відмовити.

Таким чином, суд доходить висновку про необхідність часткового задоволення вимог позивача, а саме в наведеній частині.

Згідно із ч. 1 ст. 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа).

Керуючись статтями 2, 4, 7-12, 14, 86, 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Адміністративний позов ОСОБА_1 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» Додусенко Володимир Іванович, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії — задовольнити.

2. Визнати протиправною відмову Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» Додусенко Володимира Івановича щодо не включення позивача до повного переліку вкладників Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

3. Зобов’язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» Додусенко Володимира Івановича включити позивача до повного переліку вкладників Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

4. Зобов’язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняти рішення про включення позивача до Загального реєстру вкладників Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО» на підставі повного переліку вкладників Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО», наданого Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» Додусенко Володимиром Івановичем.

5. Стягнути з Державного бюджету України на користь ОСОБА_1 суму сплаченого судового збору у розмірі 73,08 грн. (сімдесят три гривні 08 коп.).

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлені строки. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 КАС України — з дня складення її в повному обсязі, апеляційної скарги, з подачею її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя Р.В. Сацький