Працівнику Служби безпеки України (клієнту адвоката Литвинця Ю.В.) збільшено розмір пенсії

Державний герб України

 

1Справа № 335/5099/16-а   2-а/335/153/2016

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И

13 червня 2016 року                                 м.Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Кравченко Л.Ю., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області про визнання бездіяльності протиправною, зобовязання здійснити перерахунок та виплату пенсії,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом до відповідача, в якому вказав, що він отримує пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-ХІІ. При призначенні йому пенсії відповідачем не було враховано суми матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, з огляду на що він отримує пенсію у меншому розмірі, ніж встановлено законодавством. 16.12.2015 він звернувся до відповідача із заявою про здійснення відповідного перерахунку пенсії з урахуванням зазначених виплат з моменту призначення пенсії, однак листом відповідача від 29.12.2015 його було повідомлено, що виплата пенсії проводиться згідно з діючим законодавством. Просить визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо не здійснення йому перерахунку пенсії на підставі його заяви від 16.12.2015, зобовязати відповідача здійснити з 16.12.2015 перерахунок та виплату пенсії з урахуванням у складі грошового забезпечення виплат, зазначених у довідці про додаткові види грошового забезпечення та премії від 25.11.2015, виданої УСБУ в Запорізькій області: надбавки за вислугу років, за роботу з таємними виробами, носіями; за особливо важливі завдання; доплата за роботу з агентурою на конференційній основі; надбавки за інформаційно-аналітичне забезпечення, надбавки за особливо важливі завдання, надбавки за службу в підрозділі «К», премії, за високі досягнення у праці; за роботу в умовах режимних обмежень; місячних премій, матеріальної допомоги на оздоровлення; матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, з яких сплачено страхові внески на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування та виплачувати у подальшому пенсію з урахуванням зазначених виплат, зобов’язати відповідача виплатити недоотримані суми пенсії за період з 16.12.2015 і по момент перерахунку на підставі постанови суду по даній справі, зобов’язати відповідача подати суду звіт про виконання постанови суду у строк, встановлений судом.

Ухвалою судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 25 травня 2016 року відкрито скорочене провадження у даній справі.

Відповідач надав суду заперечення проти позову, у яких вказав, що пенсія позивачу призначена відповідно до вимог чинного на той час законодавства, з огляду на що підстави для проведення перерахунку пенсії відсутні. Просив відмовити у задоволенні позову у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, перевіривши обставини справи доказами в межах заявлених позовних вимог, суд приходить до наступних висновків.

ОСОБА_1 перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області та отримує пенсію за вислугою років, обчислену за нормами Закону № 2262-ХІІ, у розмірі 71 % відповідних сум грошового забезпечення що підтверджується пенсійним посвідченням позивача ААЗ № 463504 від 18.10.2013.

Як вбачається з письмових заперечень відповідача та доданих до них документів, пенсія за віком обчислена позивачу з 01.09.2013, виходячи з таких видів грошового забезпечення: посадовий оклад, оклад за військове звання, процентна надбавка за вислугу років 30%, середньомісячна сума додаткових видів грошового забезпечення за 24 місяці, в т.ч. контррозвідка 70%, робота з таємними виробами, носіями, документами 15%, доплата за роботу з агентурою на конфіденційній основі 20%, надбавка за інформаційно-аналітичне забезпечення 50%, надбавка за особливо важливі завдання 100%, премія 33%.

Позивач, вважаючи, що ГУПФУ невірно обчислено розмір пенсії, а саме без урахування сум матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, 16.12.2015 звернувся до відповідача із заявою, в якій просив перерахувати суми пенсії на підставі уточненої довідки про суми додаткових видів грошового забезпечення № 59/П-746/22 від 25.11.2015 з моменту призначення.

Листом ГУПФУ від 28.12.2015 за № 1174/П-9 позивачу розяснено, що пенсія призначена відповідно до наданих УСБУ в Запорізькій області документів, у т.ч. довідки про додаткові види грошового забезпечення від 09.09.2013 № 00137, що відповідає положенням діючого законодавства.

Відповідно до частини третьої статті 43 Закону № 2262-XII, пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Також, даною нормою передбачено, що пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей» (зі змінами та доповненнями) пенсії обчислюються з таких видів грошового забезпечення: відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання) та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням; щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі) та премії. Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням.

Основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей визначеніЗаконом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» № 2011-ХІІ від 20 грудня 1991 р. (далі Закон № 2011-ХІІ).

Частиною другою статті 9 Закону № 2011-ХІІ визначено, що до складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Також,Законом № 2011-ХІІ, гарантовано право військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, на щорічну основну відпустку із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

Наведеними вище нормативними актами також регламентовано умови та порядок виплати військовослужбовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань установлюється за рішенням Міністра оборони України виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони України (підпункт 3 пункту 5 постанови № 1294, підпункти 33.1, 33.3 пункту 33 розділу ХХХІІІ Інструкції).

Враховуючи вищевикладене, суд доходить висновку, щовищезазначені допомоги є одноразовими додатковими видами грошового забезпечення, які відносяться до складу грошового забезпечення військовослужбовців. Отже, суд доходить висновку, що бездіяльність відповідача, яка полягає в не проведенні позивачеві перерахунку пенсії з урахуванням у складі грошового забезпечення вищезазначених видів матеріальної допомоги, є протиправною, а тому в цій частині позовні вимоги суд знаходить обґрунтованими.

Щодо зазначення позивачем у позовній заяві про неврахування відповідачем при визначенні розміру пенсії таких надбавок та доплат, як: надбавки за вислугу років; за роботу з таємними виробами, носіями; за особливо важливі завдання; доплати за роботу з агентурою на конфіденційній основі; надбавки за службу у підрозділі «К»; надбавки за інформаційно-аналітичне забезпечення; премії; за високі досягнення у праці; за роботу в умовах режимних обмежень; місячних премій, суд зазначає, що ці виплати були вже включені ГУПФУ до складу грошового забезпечення при розрахунку пенсії, що підтверджується розрахунком пенсії за вислугу років з Автоматизованої системи Розрахунку пенсій, доданого відповідачем до письмових заперечень. У цьому розрахунку вказані суми процентної надбавки за вислугу років, надбавки за вислугу років, за роботу з таємними виробами, носіями; за особливо важливі завдання; доплата за роботу з агентурою на конференційній основі; надбавки за інформаційно-аналітичне забезпечення, надбавки за особливо важливі завдання, надбавки за службу в підрозділі «К», премії, за високі досягнення у праці; за роботу в умовах режимних обмежень; місячних премій, які збігаються також із сумами відповідних виплат, вказаних у додатку до грошового атестату № 00137 від 09.09.2013 року. Отже, в цій частині позовні вимоги є необґрунтованими та задоволенню не підлягають.

Також суд вважає необґрунтованими вимоги позивача щодо дати, з якої він провести перерахунок та виплату пенсії 16.12.2015, тобто з моменту подання ним відповідної заяви про перерахунок, з таких підстав.

За вимогами статті 51 Закону № 2262-ХІІ при настанні обставин, які тягнуть за собою зміну розміру пенсії, призначених військовослужбовцям строкової служби та їх сімям, перерахунок цих пенсій провадиться відповідно до строків, встановлених частиною четвертою статті 45 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» (далі Закон № 1058-IV).

З матеріалів, наданих суду, вбачається, що дійсно, позивач 16 грудня 2015 року звернувся до відповідача із заявою, в якій зазначив вимогу про необхідність перегляду раніше обчисленої пенсії.

Суд зауважує, що частиною четвертою статті 45 Закону № 1058-IV визначено, що перерахунок призначеної пенсії, крім випадків, передбачених частиною першою статті 35, частиною другою статті 38, частиною третьою статті 42 і частиною п’ятою статті 48 цього Закону, провадиться в такі строки: у разі виникнення права на підвищення пенсії — з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа.

Виходячи з того, що в матеріалах справи наявна заява позивача від 16.12.2015, яка була подана до ГУПФУ позивачем після 15 числа місяця, тому перерахунок пенсії позивача з урахуванням зазначених вище видів матеріальної допомоги має бути проведений відповідачем з 1 січня 2016 року.

Також суд знаходить необґрунтованими та такими, що заявлені на майбутнє позовні вимоги про зобовязання відповідача в подальшому виплачувати пенсію з урахуванням зазначених доплат, оскільки завданням адміністративного суду, виходячи з аналізу положень ст.ст. 217 КАС України є захист прав та законних інтересів фізичних осіб від вже існуючих порушень з боку субєктів владних повноважень.

В межах розгляду даної справи суд дійшов висновку, що бездіяльність відповідача щодо не проведення з 1 січня 2016 р. перерахунку пенсії позивачу з урахуванням розміру сум матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань є протиправною, з огляду на що порушене право позивача підлягає відновленню шляхом зобовязання відповідача провести такий перерахунок пенсії позивачеві з 1 січня 2016 р. та здійснити внаслідок проведеного перерахунку відповідну виплату пенсії у належному розмірі (без зазначення кінцевої дати виплати такої перерахованої пенсії), а також, як наслідок, проведення виплати різниці між розміром перерахованої пенсії та фактично виплаченим розміром пенсії позивачу.

Що стосується вимог позивача про зобовязання ГУПФУ подати суду звіт про виконання постанови суду по цій справі у строк, визначений судом, суд враховує таке.

Як передбачено частиною першою статті 267 КАС України суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, має право зобов’язати суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.

Відтак, можливість покладення на суб’єкта владних повноважень обовязку подання у встановлений судом строк звіту про виконання судового рішення є правом, а не обовязком суду, з метою контролю за належним виконання рішення суду. В цей же час, під час розгляду судом справи не встановлено обставин, які б свідчили, що рішення суду не буде виконане належним чином відповідачем, з огляду на що, суд не вбачає на теперішній час необхідності покладення на відповідача такого обовязку.

Керуючись ст.ст. 101114151723485869-717986879498104105111112114121160161162163183-2185186244-2254 КАС, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити частково.

Визнати протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області щодо не здійснення ОСОБА_1 перерахунку пенсії з 01 січня 2016 року на підставі заяви від 16.12.2015 року.

Зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області провести ОСОБА_1 перерахунок та виплату пенсії, починаючи з 01 січня 2016 року, з урахуванням у складі грошового забезпечення матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, з яких сплачено страхові внески на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування, зазначених у довідці про додаткові види грошового забезпечення та премії (додатку до грошового атестату) від 25 листопада 2015 р., виданої Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

Зобовязати Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області виплатити ОСОБА_1 різницю між розміром перерахованої з 01 січня 2016 р. пенсії та фактично виплаченим йому розміром пенсії.

В решті задоволення позову відмовити.

Постанова може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня отримання її копії шляхом подання апеляційної скарги через суд першої інстанції.

Суддя                                         Л.Ю.Кравченко