наследование по праву представления возможно лишь при наследовании по закону!

Адвокат Литвинець Ю.В. довів у суді  безпідставність позову, пред`явленого до його клієнта — спадкоємця за заповітом, громадянами, які вважали, що мають право на частку майна померлої родички у порядку спадкування за правом представлення.

Далі наводяться пояснення (зперечення проти позову) та текст рішення суду.

Відповідно до ст. 1217 ЦК України, спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини (ст. 1222 ЦК України).

За змістом ст. 1236 ЦК України, заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини або її частини.

Заповітом ________ визначено обсяг спадщини, який померла розподілила між ______та _____ у рівних частках: домоволодіння. Інше майно: земельна ділянка, для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд, – заповітом не охоплено.  Тобто, земельна ділянка спадкується за законом на загальних підставах.

Статтею 1244 ЦК України передбачено, що заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо спадкоємець, зазначений у заповіті, помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмовиться від її прийняття чи буде усунений від права на спадкування, а також у разі відсутності умов, визначених у заповіті (стаття 1242 цього Кодексу). Підпризначеним спадкоємцем може бути будь-яка особа, визначена у статті 1222 цього Кодексу._________ не підпризначала іншого спадкоємця на випадок смерті_______, який помер до відкриття спадщини. Тому, узв`язку із смертю _________, 1/2 домоволодіння повинна спадкуватися спадкоємцями за законом (особами, які були живі на день відкриття спадщини), до яких належу лише я (спадкоємець першої черги).

 

Статтею 1261 ЦК України визначено, що у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки. У той же час, стаття 1266 того ж Кодексу визначає право на спадкування за правом представлення внуків, правнуків спадкодавця, які спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спадщини. За змістом ч. 1 ст.1266 ЦК України, спадкування за правом представлення застосовується лише до випадків спадкування за законом, а не за заповітом.

На момент відкриття спадщини ________ не міг бути спадкоємцем за законом через те, що на його ім`я було складено заповіт (на ½ домоволодіння). Тобто, ця частка домоволодіння належала б йому на праві спадкування за заповітом. А тому підстави для застосування ст. 1266 ЦК України (спадкування за правом представлення) відсутні.

 

Такої самої позиції дотримується і Верховний Суд України, який чітко визначив сферу застосування спадкування за правом представлення – лише у випадку відсутності заповіту.

Так, у судовому рішенні по одній зі справ вказано, що спадкування за правом представлення можливе лише в разі спадкування за законом та не застосовується в разі спадкування за заповітом, і внуки спадкодавця спадкують виключно ту частку, яка б належала їх померлому батькові(матері) при спадкоємстві за законом, при цьому якщо внуків кілька, то зазначена частка між ними ділиться, але не зачіпаючи інтересів інших спадкоємців за законом.

В іншій справі Верховний Суд України висловив аналогічне розуміння спадкування за правом представлення. Відповідно до ч. 1 ст. 1266 ЦК України внуки, правнуки спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спадщини. За змістом ст. 1266 ЦК України спадкування за правом представлення має місце за умови, якщо спадкодавець не склав заповіт, а спадкоємець за законом помер до відкриття спадщини

Р І Ш Е Н Н Я

Іменем України

м. Запоріжжя                                                                                                          9 березня 2017 р.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя в складі: головуючий суддя Фунжий О.А., при секретарі Лященко В.А., за участю позивача ОСОБА_1, представника позивача ОСОБА_2, позивача ОСОБА_3, представника відповідача Литвинця Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду цивільні справи за позовними заявами

ОСОБА_1 до ОСОБА_5, ОСОБА_3, третя особа приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6, про визнання права власності на частину домоволодіння в порядку спадкування;

ОСОБА_3 до ОСОБА_5, ОСОБА_1, третя особа приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 про визнання права власності на частину домоволодіння в порядку спадкування;

В с т а н о в и в :

Позивачі звернулись до суду з позовними заявами про визнання за ними права власності на ? частину домоволодіння № по вул. Космічній в м. Запоріжжі, в порядку спадкування.

Позовні вимоги мотивовані тим, що 11 травня 2016 р. померла бабуся позивачів ОСОБА_7, якій належало зазначене домоволодіння. При житті ОСОБА_7 залишила заповіт, яким це домоволодіння в рівних частках заповідала синам ОСОБА_5 та ОСОБА_8. Але батько позивачів ОСОБА_8 помер раніше спадкодавця 14 квітня 2016 р. Позивачі стверджують, що вони за правом представлення, передбаченим ст. 1266 ЦК України, успадковують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхньому батькові, якби він був живими на час відкриття спадщини після смерті ОСОБА_7 З наведених підстав позивачі просять суд визнати за кожним з них право власності на ? частину домоволодіння №  по вул. Космічній в м. Запоріжжі, в порядку спадкування за правом представлення.

Позивачі в судовому засіданні підтвердили позовні вимоги та їх обґрунтування, наполягаючи на задоволенні позову.

Представник відповідача позови не визнав, в судовому засіданні пояснив, що спадкування за правом представлення, передбачене ст. 1266 ЦК України, здійснюється при спадкуванні за законом. Оскільки ОСОБА_7 залишила заповіт, представник відповідача просить суд відмовити у задоволені позовів.

Третя особа приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 в судове засідання не зявилась, надавши заяву про розгляд справи за її відсутності.

Позови не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно свідоцтву на право власності, виданому 23 жовтня 2009 р. Управлінням житлового господарства Запорізької міської ради, ОСОБА_7 є власником домоволодіння №  по вул. Космічній в м. Запоріжжі.

11 травня 2016 р. ОСОБА_7 померла (а.с. 9 т.1), в звязку з чим у відповідності зі ст. 1220 ЦК України відкрилась спадщина, до складу якої увійшло вказане домоволодіння.

Відповідно до ст. 1217 ЦК України спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

В судовому засіданні встановлено, що 10 листопада 2009 р. ОСОБА_7 залишила заповіт, яким вказане домоволодіння в рівних частках заповідала синам ОСОБА_5 та ОСОБА_8. (а.с. 69 т.1)

У відповідності зі ст. 1223 ч.1 ЦК України право на спадкування мають особи, визначені у заповіті.

Згідно копії свідоцтва про смерть спадкоємець, зазначений в заповіті, ОСОБА_8 помер до смерті спадкодавця ОСОБА_7 14 квітня 2016 р. (а.с. 10 т.1)

Позивачі ОСОБА_1 та ОСОБА_3 є дітьми померлого ОСОБА_8 (а.с. 7, 8 т.1, 9 т.2), який є сином померлої ОСОБА_7 (а.с. 87 т.1), тобто онуками ОСОБА_7.

В судовому засіданні встановлено, що 30 вересня 2016 р. ОСОБА_1, а 7 листопада 2016 р. ОСОБА_3 звернулись у нотаріальну контору із заявами про прийняття спадщини після смерті ОСОБА_7. (а.с. 81, 89 т.1)

15 листопада 2016 р. ОСОБА_1, а 6 грудня 2016 р. ОСОБА_3 звернулись у нотаріальну контору із заявами про видачу їм свідоцтв про право на спадщину за законом після смерті ОСОБА_7. (а.с. 96, 99 т.1)

Постановами від 15 листопада 2016 р. та 6 грудня 2016 р. приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 відмовила позивачам у видачі свідоцтв про право на спадщину за законом після смерті ОСОБА_7 в звязку з відсутністю правовстановлюючих документів на домоволодіння. (а.с. 97, 100 т.1)

У відповідності зі ст. 1266 ЦК України, на яку посилаються позивачі на підтвердження своїх позовних вимог, внуки, правнуки спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спадщини.

За змістом ст. 1266 ЦК України спадкування за правом представлення має місце за умови, якщо спадкодавець не залишив заповіту, а спадкоємець за законом помер до відкриття спадщини.

Оскільки ОСОБА_7 при житті склала заповіт, спадкування позивачами за правом представлення не може здійснюватись, що є підставою для відмови у задоволені позовів.

Керуючись ст. 213-215 ЦПК України, суд

В и р і ш и в :

У задоволенні позовних заяв ОСОБА_1 до ОСОБА_5, ОСОБА_3, третя особа приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6, про визнання права власності на частину домоволодіння в порядку спадкування; ОСОБА_3 до ОСОБА_5, ОСОБА_1, третя особа приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 про визнання права власності на частину домоволодіння в порядку спадкування відмовити.

Рішення може бути оскаржено в Апеляційний суд Запорізької області протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення набрало законної сили. 

 

Суддя                                                                         О.А. Фунжий