Доступ інвалідів до правосуддя

Виконуючи доручення Першого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, адвокатом Литвинцем Ю.В. у справі за позовом до банку та страхової компанії, про захист прав споживача (визнання договорі недійсними та стягнення коштів), було заявлено клопотання про надання клієнту (інваліду по слуху) сурдоперекладача (безкоштовно). Клопотання судом задоволено.

Крім того, у  даній справі,  ще до початку її розгляду по суті, один з відповідачів, фактично, визнав позовні вимоги — перерахував позивачу безпідставно отриману страхову премію.

Далі наведено витяг з Конвенції про права осіб з інвалідністю та текст ухвали суду.

Ст. 12 Конвенції про права осіб з інвалідністю передбачено, що держави-учасниці підтверджують, що кожна особа з інвалідністю, де б вона не знаходилася, має право на рівний правовий захист. Держави-учасниці визнають, що особи з інвалідністю мають правоздатність нарівні з іншими в усіх аспектах життя. Держави-учасниці вживають належних заходів для надання особам з інвалідністю доступу до підтримки, якої вони можуть потребувати під час реалізації своєї правоздатності; забезпечують, щоб усі заходи, пов’язані з реалізацією правоздатності, передбачали належні та ефективні гарантії недопущення зловживань відповідно до міжнародного права з прав людини. Такі гарантії повинні забезпечувати, щоб заходи, пов’язані з реалізацією правоздатності, орієнтувалися на повагу до прав, волі та переваг особи, були вільні від конфлікту інтересів і недоречного впливу, були співрозмірними обставинам цієї особи й пристосовані до них, застосовувалися протягом якомога меншого строку й регулярно перевірялися компетентним, незалежним та безстороннім органом чи судовою інстанцією. Ці гарантії повинні бути пропорційними мірі, якою такі заходи зачіпають права та інтереси цієї особи.

Питанню доступу до правосуддя особам з інвалідністю присвячена ст. 13 Конвенції, яка передбачає, що держави-учасниці забезпечують особам з інвалідністю нарівні з іншими ефективний доступ до правосуддя, зокрема передбачаючи процесуальні та відповідні вікові корективи, які полегшують виконання ними своєї ефективної ролі прямих і опосередкованих учасників, у тому числі свідків, на всіх стадіях юридичного процесу, зокрема на стадії розслідування та інших стадіях попереднього провадження.

 

 

            Справа №333/5806/16-ц

Провадження №2/333/2951/16

УХВАЛА

Іменем України

26 грудня 2016 року                                                                                м.Запоріжжя

Суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя Тучков С.С., розглянувши матеріали цивільної справи №333/5806/16-ц за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк», Приватного акціонерного товариства «Ренесанс життя» про захист прав споживачів, —

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Комунарського районного суду м.Запоріжжя перебуває цивільна справа №333/5806/16-ц за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк», Приватного акціонерного товариства «Ренесанс життя» про захист прав споживачів.

Судом встановлено, що позивач ОСОБА_1 є інвалідом 3 групи по слуху, що істотно ускладнює розгляд справи і перешкоджає реалізації принципу змагальності судового процесу.

Відповідно до ч.1 ст.55 ЦПК України перекладачем може бути особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється цивільне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими.

Згідно зі ст.13 Конвенції про права осіб з інвалідністю держави-учасниці забезпечують особам з інвалідністю нарівні з іншими ефективний доступ до правосуддя.

У звязку із викладеним, дослідивши матеріали цивільної справи, клопотання позивача про призначення йому сурдоперекладача, суд вважає, що для обєктивного розгляду справи, забезпечення позивачу його прав, передбачених законодавством, дотримання принципів змагальності і диспозитивності судочинства, необхідно залучити сурдоперекладача, який володіє технікою спілкування з особами з вадами слуху.

Керуючись ст.13 Конвенції про права осіб з інвалідністю, ст.55 ЦПК України,суд,

У Х В А Л И В:

Залучити до участі у цивільній справі №333/5806/16-ц за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк», Приватного акціонерного товариства «Ренесанс життя» про захист прав споживачів сурдоперекладача, який володіє технікою спілкування з особами з вадами слуху.

Виконання даної ухвали доручити Запорізькій обласній організації українського товариства глухих.

Судове засідання по справі, призначене на 12-00 годину 26 січня 2017 року, відбудеться в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя за адресою: м.Запоріжжя, вул.Європейська (Малиновського), буд.7.

Копію даної ухвали направити до Запорізької обласної організації українського товариства глухих (69000, м.Запоріжжя, вул.Кірова, буд.73, тел. (061) 7643918) для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя                                                                        С.С. Тучков